Obecní zpravodaj
Vážení spoluobčané,

22.09.2015
léto končí a s tím i dny radosti, odpočinku a hlavně dny plné sluníčka a vysokých teplot. Věřím, že horké letní dny uspokojily milovníky tepla a ti ostatní to snad ve zdraví přežili. Plně byla využita požární nádrž, i když častý hluk znepříjemňoval život občanům bydlícím v okolí.


Září 2015

22.09.2015
Kompletní číslo zářijového obecního zpravodaje v elektronické podobě.


Ze života školy ve II. čtvrtletí roku 2015

Ve škole vše běží svým neměnným tempem od zvonění ke zvonění. A je tady opět měsíc červen a s ním blížící se konec školního roku. Nastal čas hodnocení, zkoušení a opakování nabytých vědomostí. Vysvědčení je takovou formou hodnocení práce dětí za uplynulý školní rok. Všichni žáci se snažili, aby bylo co nejlepší.
Naši školu opustí 8 žáků 4. ročníku a budou pokračovat ve školní docházce na ZŠ Komenského v Bílovci nebo na ZŠ ve Skřípově.


Vážení spoluobčané,

07.07.2015
tak už se blíží prázdniny, dovolené, trošku lenošení, odpočinek.

Uplynulé období se však neslo v duchu akcí v obci, které se snad vydařily a všem líbily, i když počasí vždy nepřálo. Především přespolní návštěvníci vždy ocenili dobrou zábavu a připravenost.
Velice mě mrzí neuskutečnění oslav 70. výročí osvobození naší obce na sklonku dubna, a to díky špatnému počasí.


Červen 2015

07.07.2015
Kompletní číslo červnového obecního zpravodaje v elektronické podobě.


Fakta o restauraci ve Slatině a na Novém Světě

Na sklonku loňského roku a počátkem roku letošního rozvířilo klidné vody naší obce oznámení, že končí pronájem restaurace ve Slatině p. Bezákové a následně v lednu rovněž pronájem restaurace p. Bezákovi na Novém Světě.
Původní přetrvávající nespokojenost občanů s chodem obou restaurací (nepořádek, špína, zakouřeno, zima apod.) se najednou změnila ve vlnu „solidarity“ a lítosti nad kroky obce.


Ze života školy v prvním čtvrtletí roku 2015

Je měsíc březen a jaro se ohlašuje zpěvem ptáků i prvními sněženkami. Žáci mají za sebou pololetní vysvědčení a pokračují v získávání vědomostí a dovedností. Počátkem února proběhl zápis dětí do 1. ročníku. Dostavilo se 6 dětí, samí chlapci. Přijali jsme 5 a jeden ještě projde vyšetřením, zda je dostatečně zralý pro školní docházku.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 bude v květnu.


Březen 2015

08.03.2015
Kompletní číslo březnového obecního zpravodaje v elektronické podobě.


Vážení spoluobčané,

08.03.2015
zima je snad konečně minulostí a na nás jako každým rokem „vykukují“ různá překvapení (hlavně v podobě psích výkalů) a také velké množství posypového materiálu, kterého je kvůli častým ledovkám neobvykle mnoho. Nastane čas uklízení a věřím, že jako vždy společnými silami dáme obec do pořádku ke spokojenosti nás všech. Předem děkuji za pomoc.


Ze života školy ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014

Uzavřeli jsme první čtvrtletí školního roku. Děti se pilně učí a zároveň se již těší na Vánoce. Stále však čekáme na první sníh. Počasí je poměrně teplé a sv. Martin na bílém koni nepřijel. Tak sněhové vločky stříháme alespoň z papíru.

Koncem září jsme společně s MŠ uspořádali podzimní setkání dětí a rodičů na školní zahradě s pouštěním draků a pečením brambor. Děti si také zasoutěžily a získané knoflíky za splněné úkoly si mohly vyměnit za drobné hračky a sladkosti.


Prosinec 2014

29.11.2014
Kompletní číslo prosincového obecního zpravodaje v elektronické podobě.


Ze života školy ve třetím čtvrtletí roku 2014

Je tady měsíc září a s ním nový školní rok. Prázdniny skončily a děti se opět vrátily do školních lavic. Během prázdnin se ve škole uklízelo a opravovalo.

Ve třídě 3. a 4. ročníku byla vyměněna podlahová krytina, vymalováno a třída byla vybavena novými skříněmi. Také proběhla oprava odpadu ve školní jídelně, obložení stěn jídelny novými kachlíky a jídelna byla vymalována.


Září 2014

23.09.2014
Kompletní číslo zářijového obecního zpravodaje v elektronické podobě.


Vážení spoluobčané,

úvodník zpravodaje nelze začít jinak, než úspěchem v soutěži Vesnice roku 2014.

Získali jsme v rámci Moravskoslezského kraje ocenění za společenský život v obci, a to modrou stuhu. Děkuji všem, kteří se podílejí na kulturním, společenském a zájmovém životě a tím přispívají k lepšímu životu, zábavě a trávení volného času.

Podzimní dny přicházejí a s nimi i zamýšlení nad uplynulým rokem.


Ze života školy v druhém čtvrtletí roku 2014

Nastal měsíc červen. Poslední měsíc školy. Děti už netrpělivě očekávají konec školního roku a těší se na dva měsíce bezstarostného prázdninového života. Naopak rodičům přibydou starosti, jak své děti během prázdnin zabavit a zaměstnat.

Kdo má babičky má vyhráno. Hůře jsou na tom rodiče, kteří nemají toto zázemí a dovolená je krátká. Těm se nabízí různé letní tábory pro děti.