Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům

10.02.2017

Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně zvážili, koho vpustí do svého obydlí.

Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce roku 2016 takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a provozu). Potvrzení o revizi si totiž od začátku letošního roku může vyžádat úřad vaší obce s rozšířenou působností.

Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil některou z povinností, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní.

Moravské Kravařsko regionální produkt už po deváté

10.02.2017
Cílem regionální značky „Moravské Kravařsko regionální produkt®“ je zviditelnit tento region včetně CHKO Poodří a podpořit místní producenty, jako jsou zemědělci, živnostníci, malé a střední firmy, kteří v tomto přírodně hodnotném, zdravém územ.

Hasiči nad ránem pomáhali záchranné službě

01.02.2017
Ve středu 1. února nad ránem byl jednotce vyhlášen poplach – krajským operačním střediskem byla vyslána ke spolupráci se záchrannou službou při transportu pacienta na Novém Světě.
(článek bude zobrazen na jiném webu)

Obecní ples již tuto sobotu

01.02.2017
Kulturní výbor zastupitelstva obce Slatina si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 26. Obecní ples. Konat se bude 4. února 2017 v 19:30 v kulturním domě.

Činnost zásahové jednotky hasičů v roce 2016

17.01.2017
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřizována obcí podle zákona 133/1985 o požární ochraně jako její organizační část. Velitel je jmenován a odvoláván starostou obce.