V neděli odpoledne proběhl tradiční Dětský maškarní ples

25.03.2018

V sále místního kulturního domu proběhl v neděli 25. března 2018 odpoledne tradiční Dětský maškarní ples a to převážně pod taktovkou Mateřské školy a Základní školy Slatina.

Celý rej byl zahájen průvodem masek a také průzkumem – tedy co která maska představuje. Ten provedla osobně paní ředitelka.

Pro děti byl následně připraven kulturní program s tanečky a soutěžemi.

Nechyběla tombola a fotokoutek, který mohly využít nejen ty nejmenší děti, ale také jejich rodiče.

Multifunkční hřiště za tělocvičnou je v provozu, spustili jsme rezervační systém

09.04.2018
Původní antukové hřiště za tělocvičnou, které sloužilo našim občanům (především tenistům), bylo v loňském roce kompletně zrekonstruováno. Kurt byl přebudován na víceúčelové multifunkční hřiště s umělým povrchem.

Historie dobrovolných hasičů v obci Slatina od roku 1888

08.04.2018
26. února 1888 byl v obci Slatině založen Sbor dobrovolných hasičů — dnešní hasičský sbor. Od té doby uplynulo plných 130 let. V proudu dějin národa je to výročí nepatrné, ale pro hasiče a obec Slatinu je velmi významné.

Nadace AGROFERT přispěla Sboru dobrovolných hasičů na nové vybavení pro děti

13.03.2018
V prosinci roku 2017 byla schválena žádost o finanční příspěvek na podporu místního kolektivu mladých hasičů ve výši 20 tisíc korun od Nadace AGROFERT. Za poskytnutou dotaci byly na přelomu roku pořízeny nové přilby, mikiny a dresy.

Tříkrálová sbírka ve Slatině byla úspěšnější než v loňském roce

02.02.2018
Upřímné poděkování patří všem, kdo otevřeli koledníkům dveře svých domů. Vložením peněz do pokladniček Charity České republiky projevili občané Slatiny soucit s nemocnými, osamělými či umírajícími lidmi.