Kulturní program
23. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce Slatina

Datum: 29.09.2018 - 13:00
Místo: hřištěSběr nebezpečného odpadu

Obecní úřad Slatina organizuje sběr nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu dne 6. října 2018 v době od 08.00 – 11.00 hodin ve Slatině a na Novém Světě.

Do nebezpečného odpadu nepatří stavební odpad, pneumatiky z jiných než osobních vozidel, odpad z podnikání, popel, apod. Rovněž odpad, který patří do tříděného odpadu (plasty, sklo…).

Pneumatiky z osobních vozidel musí být bez disků.
Datum: 06.10.2018 - 08:00