Obecní zpravodaj
Červen 2017

13.06.2017
Kompletní číslo obecního zpravodaje v elektronické podobě.


Ze života školy v druhém čtvrtletí roku 2017

Začátkem dubna jsme vynesli Morenu, před Velikonoci žáci zdobili kraslice, pekli jidáše a povídali si o velikonočních svátcích.

Při jarním tvoření ve školce se tentokrát děti samy pustily do práce a rodiče jen „koukali“. A nesmělo chybět „hledání velikonočního zajíčka“ s plněním úkolů. Na Den Země jsme za hustého sněžení odjeli na Jarošův statek, kde děti třídily odpad, čistily stáje a hřebelcovaly poníky.


Vážení spoluobčané,

13.06.2017
nastává doba prázdnin, dovolených, sluníčka a odpočinku. Doba prázdnin je nejvíce
očekávaná u dětí, které už netrpělivě „vyhlížejí“ dny bezstarostného života a my dospělí zase chvilku k odpočinku či k výletům.


Březen 2017

04.03.2017
Kompletní číslo březnového zpravodaje.


Ze života školy

04.03.2017
Polovina školního roku i odpočinek o jarních prázdninách je za námi. Vánoční setkání u kulturního domu se vydařilo. Vystoupení se zpěvem i tancem jsme zvládli skvěle.

Před vánočními prázdninami děti ve školce pekly perníky. Společně jsme zdobili stromečky zvířátkům v lese a zazpívali si koledy u jesliček v kostele.

V lednu jsme pozvali rodiče i prarodiče do školy, aby viděli, jak se učíme a chováme ve
škole.


Vážení spoluobčané,

04.03.2017
už opět je tady Zpravodaj, už zase máme otočenou další stránku našeho Slatinského kalendáře, už zase máme březen… to nám to utíká.

Ale zpět do nedávné minulosti. Velmi zdařilou akcí bylo adventní setkání. I když ho vlastně pořádáme jen sami členové zastupitelstva a samochvála smrdí, musím všechny pochválit a poděkovat za nasazení nejen u přípravy, ale i u vlastního prodeje.


Vážení spoluobčané,

21.12.2016
dovolte, abych vás čtenáře pozdravil na stránkách Slatinského zpravodaje. Se závěrem roku je vždy spojeno bilancování a hodnocení práce a aktivit za uplynulý kalendářní rok.

I když se to někomu nezdá, opět se povedlo něco udělat pro spokojenost nás všech. V prvé řadě je to nový povrch státní silnice Stará Ves – horní konec obce Slatina.


Statistika svozu odpadů v obci

Obec Slatina jako první v regionu Bílovecka iniciovala evidenci svozu nádob směsného komunálního odpadu po jednotlivých nádobách. Na základě těchto požadavků byly všechny nádoby na SKO označeny pomocí čárového kódu a svozové vozy vybaveny potřebnou technologií.

Takto máme k dispozici detailní informace o počtech a naplněnosti všech svezených nádob na území obce.


Vážení spoluobčané,

20.06.2016
léto je tady a sním i sluníčko, pohodové dny a hlavně blížící se letní prázdniny, na které se určitě už teď velice těší všichni školou povinní. I obecní úřad se připravuje a opět se samozřejmě vyčistí požární nádrž, která bude sloužit v parných dnech k ochlazení našich těl.


Ze života školy

Na konci ledna rozdaly paní učitelky žákům krásná vysvědčení plná jedniček. Také máme za sebou jarní prázdniny i když bez sněhu. Deset předškoláčků přišlo 11. února na zápis do první třídy a složilo svou první velkou zkoušku.

Žáci třetího a čtvrtého ročníku si prohlédli základní školu Komenského v Bílovci, kam v budoucnu nastoupí do páté třídy. Při té příležitosti navštívili muzeum a prohlédli si novou knihovnu.

Starší děti psaly příběhy o knižních záhadách.


Vážení občané,

23.03.2016
tak zimy jsme si příliš neužili, což bylo ke spokojenosti nás starších a k nelibosti těch mladších. No asi si budeme muset zvykat na takové počasí, snad jen ze sjezdovky se nám stane plantáž na vánoční stromky. I když krátce, ale přesto byla využita požární nádrž na bruslení všech, nutno ale říci, že s při- spěním několika tatínků, neboť některé děti a mládež si asi s hřeblem příliš nerozumí.


I škola se připravuje na Vánoce, děti nacvičují na prosincovou besídku

Start už máme za sebou, učení je v plném proudu, děti nacvičují na advent a všichni se připravují na nejkrásnější svátky v roce - Vánoce.

Během podzimu si děti zazpívaly s p. Čapčuchou, prošli jsme se s lampiony po vesnici, uspali broučky a oslavili Halloween. V rámci projektu děti navštívily Svět techniky v Ostravě. Školčátka se vydováděla v expozici Dětského světa. Žáci experimentovali, objevovali a seznamovali se s přírodními zákonitostmi a technickými vymoženostmi.


Vážení spoluobčané,

15.12.2015
 a už tady máme prosinec, poslední měsíc v roce. To nám to zase uteklo!

Ale nebuďme smutní, protože zase je před námi celý krásný rok a hlavně vánoční čas, čas svátku, pohody, klidu, setkávání a snad i sněhu.
 
Je to čas i na bilancování uplynulého období, kdy se zase něco podařilo udělat a také vhodná doba  na plánování akcí na další rok.


Prosinec 2015

15.12.2015
Kompletní číslo prosincového obecního zpravodaje v elektronické podobě.


Škola na počátku nového školního roku

Tak nám to zase začalo!

Unavení rodiče zajásali, odpočatí učitelé jsou jistě plni elánu a děti??? Ty si o prázdninách užily teplíčka, sluníčka a letního řádění a většinou se těšily na spolužáky, kamarády, přestávky a někteří snad i na dobývání a nabývání nových vědomostí a dovedností.

No, prostě – už jsme zase všichni v TOM! V tom procesu. V jednom kole. A buďme za to všichni rádi, že jsme - že můžeme.