Informace občanům
Informace ke kácení dřevin, rostoucích mimo les

08.04.2014
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

V geografických podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního roku.


Zápis dětí do Mateřské školy Slatina

Kalendář akcí 07.04.2014
Rodiče, kteří chtějí umístit děti do Mateřské školy ve Slatině ve školním roce 2014/2015, nechť se dostaví **v úterý 29. dubna v době od 13:30 do 15:30** do budovy ZŠ a MŠ ve Slatině k zápisu. Přihlášky jsou k vyzvednutí u ředitelky školy.Obec nabízí zprostředkování dovozů obědů

14.03.2014
Provádíme průzkum mezi občany obce, kdo by měl zájem o dovážení obědů do místa bydliště. Cena je 69,-Kč včetně dovozu, výběr ze dvou polévek a 4 druhů hlavního jídla, a to včetně sobot a nedělí.

Výběr na základě předloženého jídelníčku vždy na týden dopředu, platba buď hotově, nebo přes účet, vše dle dohody. Nutný vlastní jídelní nosič.

Službu neposkytuje naše obec, ale pouze vše zprostředkuje. Zájemci se nahlásí na obecní úřad.


Pozor na jarní pálení odpadů a trávy, můžete způsobit požár

03.03.2014
V letošním roce přichází jaro obzvláště brzy. S tímto teplým počasím se opět začínají objevovat případy vážných úrazů v souvislosti s pálením větví, vypalováním travních porostů a podobně. Rizikovými skupinami jsou především senioři a děti.

Pokud se lidem nic nestane, může nekontrolovatelně hořící tráva způsobit i statisícové škody na majetku.


Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Slatina

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako pořizovatel územního plánu obce Slatina, na základě zadání, které bylo schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatina dne 3.10.2012, pořídil zpracování "návrhu Územního plánu Slatina":http://www.obecslatina.cz/807-clanek a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.Zpravodaj obvodního oddělení Policie ČR v Bílovci - únor 2014

19.02.2014
V období od 15.1.2014 do 14.2.2014 policisté zdejšího OO PČR v Bílovci při silničních kontrolách zjistili 2 řidiče motorových vozidel, kteří řídili motorové vozidlo po předchozím požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky.

Oba jsou trestně stíháni pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku, a to z toho důvodu, že u jednoho z nich hladina alkoholu přesáhla 1.


Připravujeme kamerový systém pro monitorování dění v obci

17.02.2014
Kamerový systém je Úřadem pro ochranu osobních údajů uznáván za legitimní a legální možnost k ochraně majetku a zdraví osob a k zabezpečení ostatních právem chráněných zájmů.


Zapojili jsme se do projektu Obce sobě - evropské podpory meziobecní spolupráce

Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu.


Lidé si v lednu přišli na Czech POINT pro rekordní počet výpisů

06.02.2014
Stále více občanů volí místo na úřad cestu na Czech POINT, případně rovnou komunikuje s úřady elektronicky přes datové schránky. Důkazem je rekordní množství 205 897 výpisů, které v lednu 2014 lidé získali na jednom z více než sedmi tisíc kontaktních míst veřejné správy.

Stejně tak byl první měsíc letošního roku přelomový i z hlediska datových schránek.


Majetek hasičů je ve větším bezpečí, obec zbrojnicí rozšířila střežené objekty

Na přelomu roku byl v hasičské zbrojnici dokončen a zprovozněn systém elektronického zabezpečení objektu. Hasičárna se tak stává dalším z obecních objektů, které jsou nepřetržitě střeženy.

Prostory zbrojnice tak - stejně jako ostatní obecní budovy - nyní střeží infračervená a magnetická čidla, která jsou spojena s ústřednou systému.


Hledáme nového kronikáře, zapojte se do zajímavé činnosti, mapující život v obci

26.01.2014
Obec Slatina, tak jako mnoho ostatních obcí či měst si vede svoji obecní kroniku, která zachycuje život nejenom v obci, ale také společenské a politické dění u nás i ve světě.

Naše kronika má bohatou historii a její začátky se datují ke vzniku naší samostatné obce.


Novinky při přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014

20.01.2014
Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 končí v pátek 31. ledna 2014 a týká se především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb a bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2013 z družstevního do osobního vlastnictví).

Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází se na území Moravskoslezského kraje.


Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku

Ve středu 5. února 2014 v době od 14:00 proběhne zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. Zápis se bude konat v učebně v 1. poschodí ZŠ.

Děti se dostaví v doprovodu zákonného zástupce. Rodiče donesou rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce.
Datum: 05.02.2014 - 14:00
Místo: ZŠ SlatinaSpolečný program na podporu výměny kotlů

20.01.2014
Rada kraje svým usnesením č. 32/2467 ze dne 19. 12. 2013 schválila vyhlášení dotačního programu 4. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů.

Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy.


Zpravodaj obvodního oddělení Policie ČR v Bílovci - leden 2014

15.01.2014
Doprava na našich silnicích

V období od 10.12.2013 do 15.1.2014 policisté zdejšího OO PČR v Bílovci při silničních kontrolách zjistili 1 řidiče motorového vozidla, který řídili motorové vozidlo po předchozím požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky.