Informace občanům
Pomoc oblastem postiženým povodněmi

08.07.2009
Vážení občané, v souvislosti s nedávnou bleskovou povodní na Novojičínsku jsme  urychleně reagovali a poskytli vybraným obcím finanční pomoc. V současné době je sice situace v postižených oblastech nadále nedobrá a smutná, proto jsme se rozhodli pomoci také konkrétním občanům, kterým voda vzala vše, co potřebují k normálnímu životu.


Obecní poplatky a nabídka dřeva na topení

14.06.2009
Platba za domovní odpad a poplatek za psy je splatný do konce června 2009.
Opět je možnost se přihlásit do pořadníku na palivové dříví, tzv. „dvojky“. Cena je stejná - 500,- Kč/m3, maximálně pro jeden rodinný domek 2 m3, bez ohledu, kolik rodin v něm žije. Přihlásit se můžete od 3. srpna 2009 od 08.00 hodin na


Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob

05.06.2009
V souvislosti s blížící se plesovou sezónou vás jistě bude nejen jako návštěvníky společenských akcí zajímat, jak by měla být zajištěna požární ochrana na událostech s větším počtem osob, co by měla splňovat kulturní zařízení a jak je nutné akci zabezpečit z hlediska preventivní požární hlídky.


Sirény nejsou jen pro hasiče

05.06.2009
Možná jste si za posledního půl roku všimli, že ačkoli místní hasiči vyjeli k dnešnímu dni k více zásahům, než celkově v loňském roce, houkání sirén jste zatím s jedinou výjimkou mohli slyšet pouze první středu v měsíci.


ODIS - dlouhodobé jízdenky

Jízdní řády 04.06.2009
Ceník dlouhodobých jízdenek


ODIS - krátkodobé jízdenky

Jízdní řády 04.06.2009
Ceny krátkodobých jízdenek


Odvoz domovního odpadu ve II. čtvrtletí 2009 (duben - červen)

24.03.2009
Odvoz bude organizován SLUMBI Bílovec vždy každé úterý v sudém týdnu. Upozorňujeme občany, že popelnicové nádoby je nutné po svozu schovat zpět a nenechávat na chodnících nebo komunikacích, potom si svozová firma myslí, že popelnice je připravena k vývozu a vyveze ji i tehdy, pokud není plná a vývoz není potřeba.

Svoz bioodpadu bude zahájen 1. dubna 2009, bude o jedno svozové místo více.